fbpx

Algemene voorwaarden Handlefy

Welkom, en bedankt voor uw interesse in Handlefy (“Handlefy”, “wij”, “ons”, “onze”), onze website www.handlefy.com (“site”); onze mobiele applicatie (“(web-) app”) en onze diensten (tezamen, “onze diensten”, of “onze dienst”). Deze algemene voorwaarden zijn een juridisch gebonden contract tussen u en ons inzake uw gebruik van onze diensten.

DOOR TE KLIKKEN OP “IK GA AKKOORD” OF DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, OF ANDERZIJDS TOEGANG HEBBEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN, ONZE DIENSTEN, ERKENT U DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN DAT U HIERMEE AKKOORD GAAT, INCLUSIEF ONS PRIVACY BELEID, OPZEGGINGSBELEID, BELEID VERBODEN ARTIKELEN EN AANVULLENDE VOORWAARDEN (TEZAMEN DE “VOORWAARDEN”). WANNEER U NIET VOLDOET AAN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN OF NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN.

1. Gebruikersvoorwaarden

2. Account en Registratie

3. Over onze diensten

4. Algemene betalingsvoorwaarden

5. Aanvullende voorwaarden

6. Disclaimers; Geen garanties

7. Aansprakelijkheidsbeperking

8. Licenties

9. Locatie

10. Eigendom

11. Voorwaarden van derden

12. Gebruikers content

Verboden Gedragingen

14. Aanpassing van deze voorwaarden

15. Voorwaarden, beëindiging, opzegging en wijziging van onze dienst.

16. Schadeloossteling 

17. Overmacht

18. Diverse

19. Slotbepaling

>